Darmowy generator Sitemap XML

Darmowe Narzędzia SEO

Generator Sitemap XML


Enter a domain name


Modified date
dd/mm/yyyy
Change frequency
Default priority
How many pages do I need to crawl?

Crawling...
Links Found: 0


        
        

Narzędzie SEO: Generator Sitemap XML

Narz?dzie s?u?y do budowania prostej mapy witryny online.

W pierwszej kolejno?ci wprowad? pe?ny adres swojej strony.

W polu „Modified date” wybierz odpowiedni zakres czasowy: do not include (nie zawiera), todays date (dzi?), custome date (niestandardowa).

Nast?pnie zmie? cz?stotliwo?? w polu „Change frequencyna: brak, zawsze, dzienn?, tygodniow?, miesi?czn? lub roczn?.

Na samym ko?cu ustaw zakres ilo?ci indeksowanych stron. Po ustawieniu interesuj?cych Ci? danych otrzymasz kod mapy strony.